Zagrody edukacyjne szansą ocalenia od zapomnienia

Stosunkowo niedawno, w roku 2011, powstała na pograniczu rolnictwa i szkolnictwa bardzo interesująca idea o nazwie „Zagroda edukacyjna”.  Jest to przedsięwzięcie prowadzone przez mieszkańców wsi na obszarach wiejskich, bardzo często w ramach prowadzonych gospodarstw agroturystycznych.

Realizowane są tu przynajmniej dwa cele edukacyjne spośród takich jak:
•    edukacja w zakresie produkcji roślinnej,
•    edukacja w zakresie produkcji zwierzęcej,
•    edukacja w zakresie przetwórstwa płodów rolnych,
•    edukacja w zakresie świadomości  ekologicznej i konsumenckiej,
•    edukacja w zakresie dziedzictwa kultury materialnej wsi,  tradycyjnych zawodów, rękodzieła i twórczości ludowej.

Zagrody edukacyjne - lamy
Z końcem 2012 roku na terenie Polski istniało 90 zarejestrowanych tego typu zagród, z czego znacząca grupa z nich specjalizowała się w temacie dziedzictwa kulturowego, tradycyjnych zawodów, rękodzieła i twórczości ludowej.

Doskonale wpisały się one w niszę, która wytworzyła się na skutek przemian kulturowych i społecznych. Któż bowiem jest w stanie odpowiedzieć na pytanie małego brzdąca o to, czym zajmował się bednarz?, jak wykręca się miód z ramek?, czy,  jak z całego mnóstwa kolorowych nitek stworzyć barwną tkaninę?

Oferta zagród edukacyjnych skierowana jest zarówno do grup zorganizowanych, szczególnie szkolnych czy nawet przedszkolnych, jak również indywidualnych osób, chcących przybliżyć swoim pociechom w sposób namacalny, klimat polskiej wsi.

Justyna Lewkowicz

 

Zagrody edukacyjne - krosno

 

Zagrody edukacyjne - stare narzędzia

Zagrody edukacyjne - stare narzędzia